Revize elektro Hradec Králové

Naše firma zajišťuje komplexní služby v oblasti elektroinstalací - zhotovíme projekty, provedeme následnou montáž i revize elektro. Revize elektro od naší firmy zajistí odstranění všech závad, které mohou elektroinstalaci postihnout  - revize elektro tak zajistí její  plnou provozuschopnost, a proto jsou revize elektro důležité především z preventivního hlediska.

Kromě revize elektro a realizací elektroinstalací poskytujeme v lokalitě Hradec Králové a okolí také služby pro hromosvody - montáž a revize hromosvodů.


banner Reference

Elektroinstalace Hradec Králové

Realizujeme elektroinstalace pro bytové i průmyslové typy. Při zhotovování nových elektroinstalací dbáme na dodržování platných norem ČSN. Při zhotovování nových elektroinstalací zajistíme i revize elektroinstalace.

Revize elektroinstalace

Proč jsou revize elektroinstalace důležité a proč je třeba je pravidelně provádět? Revize elektroinstalace zajišťuje ochranu před úrazy el. proudem, požárem či výbuchem, což z revize elektroinstalace činí velmi důležitý prvek pro zajištění bezpečnosti, ať už v domácnosti nebo na pracovišti. Naše firma provádí výchozí, pravidelné i mimořádné revize elektroinstalace dle platných norem.

Hromosvody

Mezi naše služby patří také práce pro hromosvody, mezi něž patří montáž a revize hromosvodů. Služby pro hromosvody vykonáváme s mnohaletými zkušenostmi, takže pro hromosvody poskytneme kvalitní montáž i revize hromosvodů.

Revize hromosvodů

Revize hromosvodů předcházejí vzniku újmám na majetku či dokonce životě, a proto by na revize hromosvodů měl být brán důrazný zřetel. Revize hromosvodů zajišťujeme v lokalitě Hradec Králové a okolí.